Интелигентно управљање

Основне информације

Код предмета 6469
Шифра предмета Б.8.3-И.17-10
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Упознавање студената са основним технологијама које се примењују за пројектовање интелигентних система управљања, посебно фази логиком, неуронским мрежама, генетским алгоритмима и осталим техникама рачунарске интелигенције и конвенционалним адаптивним системима управљања.
Исход предмета Стицање основних вештина у примени рачунарске интелигенције и теорије адаптивних система код пројектовања управљања за интелигентне техничке системе са посебним освртом на ефикасно коришћење рачунарских алата применљивих за решавање таквих задатака.
Број часова наставе 30 предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Интелигентно управљање214.78 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Jang J.-S. R., Sun C.-T., Mizutani E Neuro-Fuzzy and Soft Computing Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997
Субaшић П Фaзи лoгикa и нeурoнскe мрeжe Teхничкa књигa, Бeoгрaд, 1997.
Ponce-Cruz P., Ramírez-Figueroa F Intelligent Control Systems with LabVIEW(TM) Springer,London, 2009.
Jain L., De Wilde P., eds. Practical applications of computational intelligence techniques Kluwer Academic Publishers, Boston, 2001
Gupta M. M., Sinha N. K. Intelligent Control Systems

IEEE Press, New York, 1996.

Hirota K. et al., eds. Soft computing in mechatronics Physica- Verlag, Heidelberg, 1999.


Наставни материјали