Пројектовање система уљне хидраулике и пнеуматике

Основне информације

Код предмета 7212
Шифра предмета ME.1.3-И.1-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти оспособе за пројектовање хидрауличких и пнеуматичких система
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално пројектује хидрауличке и пнеуматичке системе.
Број часова наставе 39 предавања,  27 практична настава, 9 oстали часови

 

pdfКњига предмета - Пројектовање система уљне хидраулике и пнеуматике105.85 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Савић В. Уљна хидраулика 2 Дом Штампе, Зеница, 1998.
Савић В. Збирка решења у хидраулици I ИКОС, Нови Сад, 1999.
Богдановић Б., Никодијевић Д., Вулић А. Хидраулички и хидромеханички преносници снаге Универзитет у Нишу, Машински факултет, Ниш, 1998.
Зарић С. Приручник из индустријске пнеуматике СМЕИТС, Београд, 1995.
Зарић С. Приручник из индустријске хидраулике СМЕИТС, Београд, 2004.


Наставни материјали