Расхалдни уређаји

Основне информације

Код предмета 7222
Шифра предмета ME.1.4-И.2-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Овладавање принципима и методологијом пројектовања расхладних уређаја за примену у термотехници и процесној техници.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу отпочети каријеру у области пројектовања, извођења и/или експлоатације термотехничких инсталација – расхладних уређаја и расхладних постројења као и у области менаџмента енергијом.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfME.1.4-I.2-2_Rashladni_uredaji.pdf95.78 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Маркоски М. Расхладни уређаји Машински факултет Београд, 2006.
Вујић С. Расхладни уређаји Машински Факултет Београд, 1991.
Гвозденац Д., Вањур И. Расхладна техника ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2010.


Наставни материјали