Хидраулички и пнеуматички транспорт

Основне информације

Код предмета 7223
Шифра предмета ME.1.4-И.2-3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају системима за хидраулички и пнеуматички транспорт материјала.
Исход предмета Студенти стичу знања која им омогућавају познавање система за хидраулички и пнеуматички транспорт, начин њиховог рада и његово одржавање.
Број часова наставе 27 предавања,  39 практична настава, 9 остали чланови

 

pdfКњига предмета - хидраулички и пнеуматички транспорт101.22 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Шашић М. Транспортфлуида и чврстих материјала цевима Научна књига, Београд, 1990.
Богдановић Б., Милановић С., Богдановић-Јовановић Ј. Летећи пнеуматички транспорт Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу, 2009.


Наставни материјали