Стручна пракса М

Основне информације

Код предмета 7231
Шифра предмета ME.1.5-O.3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета
  • Оспособљавање студента за примену стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Енергетика и процесна техника у пракси
  • Оспособљавање студената за примену техничких прописа и стандарда
  • Стицање практичних искустава током боравка студента у изабраној установи – предузећу
  • Препознавање области пословања и пословних активности изабране установе – предузећа уско везаних за област Енергетика и процесна техника
Исход предмета Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се обављали конкретни сложени практични проблеми у области Енергетика и процесна техника
   

 


pdfКњига предмета - Стручна пракса М80.45 KB