Енергетска ефикасност и екологија

Основне информације

Код предмета 7241
Шифра предмета ME.2.1-O.4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са проблематиком енергетске ефикасности у производњи, транспорту и коришћењу топлотне и електричне енергије, као и утицају емитера на заштиту животне средине.
Исход предмета Познавање енергетске ефикасности у свим њеним аспектима, као и могућност анализе постојећих и нових система са аспекта енергетске ефикасности и заштите животне средине.
Број часова наставе 27 предавања,  39 практична настава, 9 остали чланови

 

pdfКњига предмета - Енергетска ефикасносте и екологија113.11 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Morvay, Z, Gvozdenac, D. Applied Energy and Environmental Management John Wiley and Sons, 2008.
John Gibons Building Energy Efficiency U.S. Cogres, Office ofTechnologu Assesment,Washington, 1992.
Савић И., Терезија В. Екологија и заштита животне средине Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 2002.
Драган Марковић Процесна и енергетска ефикасност Београд, 2010.


Наставни материјали