Когенерација

Основне информације

Код предмета 7251
Шифра предмета ME.2.2-И.3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да се студент упозна са технологијама за спрегнуту производњу топлотне и електричнеенергије, кључним техничким индикаторима ових система, схвате користи које носи употребасистема когенерације.
Исход предмета Након положеног испита студент ће се оспособити да дефинишекогенеративни систем погодан законкретне примене и да процени уштеду примарне енергије ифинансијске добитке настале заменом класичних система когенеративним.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Когенерација114.01 KB


Литература

Аутор Назив Издање
ASHRAE Handbook 1998-2001 2000 HVAC Systems and Equipment American Society of Heating,Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE, Atlanta, GA, USA, 2000.
  EDUCOGEN-European Educational Tool for Cogeneration European Commission, National TechnicalUniversity of Athens, Greece, University of Dundee, UK, 2001.
Nuorkivi A. Institutional Handbook for Combined Heat and Power Production with District Heating HelsinkiUniversity of Technology, Finland, 2002.
Joseph A. Orlando Cogeneration Desin Guide

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, 1996.

Шемсо Хаџиефендићи остали Когенерација и алтернативне технологије у производњи електричне енергије Сарајево, 2003.


Наставни материјали