Вишефазна стујања

Основне информације

Код предмета 7252
Шифра предмета ME.2.2-И.3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основним физичким својствима мешавина, методама прорачуна и уређајима хидрауличког и пнеуматског транспорта, као и моделима двофазног струјања мешавина типа течност-гас, односно течност - пара.
Исход предмета Овладавање методама прорачуна, анализе и експлоатације различитих уређаја и врста транспорта вишефазних и вишекомпонентних мешавина.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Вишефазна струјања100.24 KB


Литература

Аутор Назив Издање
живковић Д. Хидромеханика мешавина Машински факултет, Ниш, 2003.


Наставни материјали