Пумпе и пумпна постројења

Основне информације

Код предмета 7253
Шифра предмета ME.2.2-И.3-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенати оспособе за правилан избор пумпи према типу постројења, помоћном опремом и регулацијом рада постројења.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да врши правилан избор пумпи,  пројектује разна пумпна постројења са пумпним станицама.
Број часова наставе 45 предавања,  27 практична настава, 9 остали часови

 

pdfКњига предмета - Пумпе и пумпна постројења115.08 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ристић Б. Пумпе и пумпне станице Научна књига, Београд 1991.
Garr M. Jones Pumping Station Design Oxford -UK, 2006.
Карелин В.Ј., Минаев А.В. Насос и насосне станици Москва, 1986.


Наставни материјали