Термоелектране

Основне информације

Код предмета 7261
Шифра предмета ME.2.3-И.4-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са принципима рада, методама прорачуна делова постројења, пројектовањем и проблемима експлоатације савремених термоелектрана.
Исход предмета Овладавање методама прорачуна делова постројења, пројектовања, анализе, изградње и експлоатације савремених термоелектрана.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Термоелектране101.23 KB


Литература

Аутор Назив Издање
БркићЉ., живановић Т., Туцаковић Д. Термоелектране Машински факултет, Београд, 2006.
Поповић Д. Нуклеарна енергетика Научна књига, Београд, 1978.


Наставни материјали