Управљање чврстим отпадом

Основне информације

Код предмета 7262
Шифра предмета ME.2.3-И.4-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти се упознају са различитим приступима за избор најадекватнијег поступка или технологије за управљање чврстим отпадом.
Исход предмета Након положеног испита студенти могу самостално, на основу састава и количине отпадног материјала, да димензионишу систем за управљање чврстим отпадом.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање чврстим отпадом114.47 KB


Литература

Аутор Назив Издање
М. Илић Управљање чврстим отпадом Институт за испитивање материјала, Београд, 1998.
N. P. Cheremisinoff HandbookofSolidWasteManagementandWasteMinimisationTechnologies BH-ElsevierScience, 2000.


Наставни материјали