Мале хидроелектране и ветрогенератори

Основне информације

Код предмета 7263
Шифра предмета ME.2.3-И.4-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти оспособе за пројектовање малих хидроелектрана и ветрогенераора
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално пројектује мале водне турбине и ветрогенераторе
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Мале хидролелектране и ветрогенератори109 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ристић Б., Миленковић Д. Мале хидроелектране-водне турбине Научна књига Београд, 1996.
Бенишек М. Хидрауличне турбине Београд, 1998.
М. Ђурић, В. Илић Мале хидроелектране ЕТА, Београд, 2013.
Бегић Ф., Хаџиабдић Енергија вјетра Сарајево 2011.


Наставни материјали