Завршни (мастер) рад

Основне информације

Код предмета 7271
Шифра предмета ME.2.4-O.5
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Енергетика и процесна техника при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода ипоступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
  • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа
  • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина
  • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом
  • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате истраживања широј јавности
  • Оспособљавање студента за наставак образовања

 

pdfКњига предмета - Завршни (мастер) рад90.34 KB