Мехатронички системи у саобраћају и транспорту

Основне информације

Код предмета 7412
Шифра предмета MM.1.3-И.1.-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са принципима функционисања мехатроничких система, са посебним нагласком на мехатроничкесистеме који представљају незаобилазну опрему која код савремених возила и при организацији саобраћаја итранспорта утиче на безбедност, енергетску ефикасност, еколошке аспекте и конфор.
Исход предмета Стицање теоријских и практичних знања о принципима функционисања мехатроничких система као опреме којасе користи код савремених моторних возила и организације саобраћаја и транспорта. Оспособљавање крозпрактичну наставу за идентификацију параметара примењених мехатроничких система у циљу обезбеђењањихове оптималне функције при различитим условима коришћења.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Мехтронички системи у саобраћају и транспорту113.37 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Editorial Modern Automotive Technology - Fundamentals, service, diagnostics Europa Verlag, 2006.
Поповић Г. Техника моторних возила Импресум, Загреб, 2004.
Bosch R. Automotive Handbook (Bosch) Bentley Publishers; 2012.
Halderman J., Automotive Technology: Principles, Diagnosis, and Service Prentice Hall, 2011.
AMAM 2005 Proceedings of the 3rd International Symposium on Adaptive Motion in Animals and Machines Technische Universität Ilmenau


Наставни материјали