Рачунарски улазно-излазни уређаји и протоколи

Основне информације

Код предмета 7422
Шифра предмета MM.1.4-И.2.-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са рачунарским прериферијама и протоколима
Исход предмета

Студенти су оспособљени да пишу једноставније управљачке

програме за рачунарске периферије и да користе постојеће драјвере у својим апликацијама

Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Раачунарски улазно-излазни уређаји и протоколи114.18 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Cook B. M., White N. Computer Peripherals Butterworth-Heinemann; 3rd edition (May 17, 1995)
Doyle L.F. Computer Peripherals Prentice Hall College Div; 1st ed edition (September 1995)
Gadre D. V. Programming the Parallel Port R & D (1955)


Наставни материјали