Стручна пракса М

Основне информације

Код предмета 7431
Шифра предмета MM.1.5-О.3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета
  • Оспособљавање студента за примену стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања настудијском програму Мехатроника и управљање у пракси
  • Оспособљавање студената за примену техничких прописа и стандарда
  • Стицање практичних искустава током боравка студента у изабраној установи – предузећу
  • Препознавање области пословања и пословних активности изабране установе – предузећа уско везаних заобласт Мехатронике и управљања
Исход предмета

Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се обављали конкретни сложени практични

проблеми у области Мехатронике и управљања

Број часова наставе 60

 

pdfКњига предмета - Стручна пракса М80.36 KB