Системи управљања у мехатроници

Основне информације

Код предмета 7441
Шифра предмета MM.2.1-О.4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са различитим техникама анализе и пројектовања савремених система управљања заразноврсне класе мехатроничких објеката.
Исход предмета Садржаји овог предмета омогућавају студентима упознавање са моделима метроничких система као објекатауправљања као и основама анализе и пројектовања управљања у мехатроници као и практични увид у основнууправљачку опрему.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Системи управљања у мехатроници129.62 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стојић М. Дигитални системи управљања Научна књига Београд, 1989.
Bishop R. Mechatronics: An Introduction Taylor & Francis, 2010.
Наумовић М. Збирка решених задатака из дигиталних система управљања Електронски факултет,  Ниш
Ћаласан Л., Петковска М. MATLAB и додатни модули Control toolbox и Simulink Mикро књига, Београд, 1996.


Наставни материјали