Методе развоја производа ИБ2

Основне информације

Код предмета 7321
Шифра предмета MK.1.4-И 2.1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са методама које се користе у развоју производа. Методе се односе на планирање производа, разјашњење задатка, тражење решења, идентификацији параметара радне способности производа, доношењу одлука и избору решења.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању да овлада великим бројем метода које се користе у развоју производа. Моћи ће да примени методолошки приступ за решавање задатака и проблема у развоју производа
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

Литература

Аутор Назив Издање
Ђокић Б.В. Теорија и методе конструисања МС Ниш, "Градина", 1993.
Mилтeнoвић В. Рaзвoj прoизвoдa Унивeрзитeт у Нишу - Maшински фaкултeт, Ниш, 2003.
Lindemаnn U. Methodische Entwicklung technischer Produkte Springer Verlag, Munchen, 2005.
Ehrlenspiel K. Integrierte Produktentwicklung Hanser Verlag Munchen. 1994.


Наставни материјали