Индустријски дизајн

Основне информације

Код предмета 7351
Шифра предмета MK.2.2-И.3.1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Основни циљ предмета је постизање неопходних вештина и знања из области дизајна, као и развојкреативних способности студената. Овладавање методологијама и принципима дизајнирањапроизвода са становишта функционалности и естетских захтева.
Исход предмета Студент који положи овај предмет стиче способност креативногусклађивања чинилаца од идеје доновог решења у оквиру развоја производа са становишта естетског обликовања. Студент ће бити обучен даради на дизајнирању производа уз коришћење актуелних рачунарских алата.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

pdfКњига предмета - Индустријски дизајн92.77 KB

Литература

Аутор Назив Издање
Кузмановић С. Индустријски дизајн Факултет техничких наука у Новом Саду, 2008.
Кузмановић С. Конструисање, обликовање и дизајн, II део

Факултет техничких наука у Новом Саду,

2005.

Огњановић М. Развој и дизајн машина Машински факултет, Београд, 2007.


Наставни материјали