Техника комуникација и презентације ИБ4

Основне информације

Код предмета 7363
Шифра предмета MK.2.3-И.4.3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са техникама комункације и презентације.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању да:
  • Успешно направи презентацију
  • Успешно изврше презентовање
  • Успешно комуницира унутар организације
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

Литература

Аутор Назив Издање
Вуковић А., Вуковић М. Култура пословне комуникације Графомед, Бор, 2010.
Станковић Љ., Аврамовић, М. Пословно комуницирање Економски факултет, Ниш, 2006.
Мицић П. Како водити пословне разговоре Предраг и Ненад, Београд, 1990.
Вуковић М., Вуковић А. Односи с јавношћу ТФ, Бор, 2009.
Делетић С., Пејчић М Пословне комуникације Електронски факултет, Ниш, 2008.
Michael J. Rouse, Sandra Rouse Business Communications

Publisher: Cengage Learning EMEA;

ISBN-10: 1861525443 London 2001Наставни материјали