Транспорт цевима

Основне информације

Код предмета 7512
Шифра предмета MС.1.3-И.1-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са принципима рада и теоријским основама прорачуна различитих врста транспорта цевима.
Исход предмета Разумеванје карактеристика рада и овладавање основним методама прорачуна различитих врста транспорта цевима.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Транспорт цевима323.96 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Шашић М. Прорачун транспорта флуида и чврстих материјала у цевима Научна књига Београдм, 1990.
Богдановић Б., Милановић С., Богдановић-Јовановић Ј. Летећи пнеуматички транспорт Универзитет у Нишу, Машински факултет, Ниш 2009


Наставни материјали