Јавни градски превоз путника

Основне информације

Код предмета 7521
Шифра предмета MС.1.4-И.2-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са местом и значајем превоза путника у транспортном систему и усвајање основних стручних знања, метода и информација о технологијама превоза путника у градовима.
Исход предмета Студенти стичу основна знања из организације и технологије јавног градског превоза путника.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Јавни градски превоз путника316.63 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Банковић Р. Организација и технологија јавног градског путничког превоза Саобраћајни факултет Београд, 1994.
Филиповић С. Оптимизације у систему јавног градског путничког превоза Саобраћајни факултет Београд, 1995.
Вучић В. Јавни градски превоз – Системи и техника Научна књига, Београд, 1987.


Наставни материјали