Енергетски менаџмент у општинама и градовима

Основне информације

Код предмета 2715
Шифра предмета M.1.3-ИM.EНМ-1-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са принципима енергетског менаџмента у општинама и градовима, методама енергетског билансирања и планирања, идентификације пројеката, финансијском и економском анализом као и анализом ризика.
Исход предмета Овладавање методама енергетског менаџмента у општинама и градовима, израда пројеката енергетске ефикасности у јавним зградама и системима даљинског грејања, водоснабдевања и јавног осветљења.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

pdfКњига предмета - Енергетски менаџмент у општинама и градовима337.96 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Карамарковић В. и сарадници Упутство за израду енергетских биланса у општинама Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Београд, 2007.
Карамарковић В., Матејић М., Брдаревић Љ., Стаменић М., Рамић Б. Упутство за припрему пројеката у области енергетске ефикасности у општинама Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Београд, 2008.
  Закон о енергетици Републике Србије Службени гласник РС бр. 84/04, Београд, 2004.
  Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. год Народна скупштина Републике Србије, Београд, 2005.


Наставни материјали