Енергетски менаџмент у зградама

Основне информације

Код предмета 2716
Шифра предмета M.1.3-ИM.EНМ-1-3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са менаџерским, техничким, еколошким и економским аспектима функционисања енергетских система у зградама и снабдевања зграда енергијом.
Исход предмета Ниво знања који студента оспособљава за: (1) индентификацију мера енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије у зградама и процену ефеката имплементације ових мера, (2) извођење енергетских аудита у зградама и (3) имплементацију и одржавање система енергетског менаџмента у зградама.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - енергетски менаџмент у зградама328.18 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Тодоровић Б. Пројектовање постројења за централно грејање Универзитет у Београду, Машински факултет, 2000.
Тодоровић Б. Климатизација СМЕИТС, Београд, 1998.
Reknagel, Sprenger, Schramek, Чеперковић Грејање и климатизација 05/06 Интерклима, Врњачка Бања, 2005.
  2008 HVAC Applications Handbook (SI Edition) ASHRAE, Atlanta, GE, USA, 2011.


Наставни материјали