Инжењерска економија

Основне информације

Код предмета 2713
Шифра предмета M.2.2-ОМ.ЕНМ-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Помоћ студентима да постану ефективни менаџери у данашњем глобално конкурентном окружењу. Пошто ће највећи број студената постати менаџери у производним организацијама циљ је да се упознају миљеом у коме се одвијају економске активности на нивоу државе и окружења. Зато је неопходно познавати основне економске законитости и привредне субјекте у којима се оне одвијају на бази деловања тржишних законитости.
Исход предмета Студенти постају компетентни да раде на побољшању процеса и повећању ефикасности и ефективности предузећа као система. Њихове одлуке биће засноване на бољем познавању економских токова, а самим тим успешност сваког менаџера биће на вишем нивоу, а њихов опстанак на тржишту менаџера далеко извеснији.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Инжењерска економија300.44 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Покрајац С. Основи економије Машински факултет, Београд, 2011.
Медић Ђ. Основи економије Економски факултет, Загреб, 2009.
Николић Р. Тржишна економија Технички факултет, Бор, 2004.


Наставни материјали