Инжењеринг у банкарству и осигурању

Основне информације

Код предмета 2719
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ЕНМ-3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Предмет има за циљ стицање најновијих знања из области инжењеринга у банкарству и осигурању, у контексту процеса терцијаризације и глобализације привредних активности.
Исход предмета Овладавање потребним знањем за адекватно вредновање инжењерког менаџмента у банкарству и осигурању, као и способност адекватне имплементације усвојених знања у пракси.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Инжењеринг у банкарству и осигурању321.46 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Maynard H. B. Industrial Engineering Handbook Third Edition McGraw- Hill Book Co.
Живковић А., Станкић Р., Крстић Б. Банкарско пословање и платни прoмет Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 2007.
Вигњевић-Ђорђевић Н., Жарковић Н. Осигурање: право, институције, менаџмент Смедерево, 2010.
Ђукић Ђ., Бјелица В., Ристић Ж. Банкарство Центар за издавачку делатност, Економски Факултет, Београд, 2006.


Наставни материјали