Методе и технике управљања пројектима

Основне информације

Код предмета 2741
Шифра предмета M.1.2-ОМ.ППМ-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са најзначајнијим методама и техникама управљања пројектом. Обучавање студената савременим методама и техникама које се користе у управљању пројектима.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да примењују методе и технике у управљању пројектима.
Број часова наставе 30 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Методе и технике управљања пројектима323.86 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јовановић П., Петровић Д., Михић М., Обрадовић В. Методе и технике пројектног менаџмента ФОН, Београд, 2007.
Милошевић Д. Project Management Toolbox John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Yersey, 2003.


Наставни материјали