Заштита интелектуалне својине

Основне информације

Код предмета 2757
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ИРП-1-4
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти упознају са суштином интелектуалне својине, правима носилаца различитих облика интелектуалне својине и могућности заштите интелектуалне својине, као и трансфером технологија.
Исход предмета Основни задатак предмета је да се студенти овладавањем знањима из ове области оспособе за квалитето и активно учешће у савременом пословном свету.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Заштита интелектуалне својине316.44 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Томић Д. Предузетништво Алфа-Граф НС, Нови Сад, 2008.
Аћимовић С. Сервис потрошача Економски факултет Београд, 2003.
Божић В., Аћимовић С. Маркетинг логистика Економски факултет Београд. 2004.


Наставни материјали