ОАС МИ четврта година - Саобраћајно машинство, транспорт и логистика

 Настава у пролећном  семестру школске 2022/23.год. за студенте прве године основних академских студија почиње 27.02.2023. године

Распоред часова