ОАС МИ четврта година - Саобраћајно машинство, транспорт и логистика

Настава у пролећном семестру школске 2023/24. године почиње 26.02.2024. године.

Распоред часова