Катедра за менаџмент у машинском инжењерству

Основне информације о Катедри за менаџмент у машинском инжењерству

Катедра за менаџмент у машинском инжењерству основана је у јуну 2016. године и најмлађа је Катедра на Машинском факултету у Нишу. Формирана је услед потребе да се врши координација наставних активности на предметима студијских програма Инжењерски менаџмент на основним и мастер академским студијама које реализују наставници са различитих катедри и са других факултета, организују презентације изборних предмета и стручне праксе за студентеи остварује непосредни контакт са студентимау циљу повећања квалитета наставе.

Инжењерски менаџмент је подручје студија конципирано тако да инжењерима менаџмента обезбеђује стицање компетенција у области планирања, организовања, вођења, надзора и управљања деловима (функцијама) предузећа и предузећa у целини, као и за побољшање и унапређење процеса и ефикасности и ефективности пословања предузећа.

Дипломирани инжењер менаџмента и мастер инжењер менаџмента поседују способност организовања и управљања процесима, односно функцијама предузећа, из области материјалне производње или услужних делатности и делатности трговине, банкарства, осигурања, пројектовања, консултантских услуга, итд. Ово укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Овако образовани стручњак поседује потребна знања из основних инжењерских и менаџерских дисциплина, као и специфичне вештине из примене технологија и управљања процесима у најразличитијим областима производних, услужних и јавних делатности и примене савремених информационих технологија, уоквирено експертским знањима и практичним способностима за разумевање економских и друштвених законитости које владају у односима предузеће-тржиште.

Катедра за менаџмент у машинском инжењерству

Основне информације о катедри

Катедра за менаџмент у машинском инжењерству основана је у јуну 2016. године и најмлађа је Катедра на Машинском факултету у Нишу. Формирана је услед потребе да се врши координација наставних активности на предметима студијских програма Инжењерски менаџмент на основним и мастер академским студијама које реализују наставници са различитих катедри и са других факултета, организују презентације изборних предмета и стручне праксе за студентеи остварује непосредни контакт са студентима у циљу повећања квалитета наставе.

Прочитај више...

Историјат катедре

Наставници и сарадници

Редовни професори:

Ванредни професор:

Доцент:

 Асистент:

Наставне лабораторије

Шеф катедре

др Милош Милованчевић, редовни професор

home    Кабинет 603

tel     (018) 500 714

mail   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.