Упис

Уколико сте будући студент или након дипломирања размишљате о свом даљем усавршавању, овде можете наћи све потребне информације о упису на неки од три степена академских студија Машинског факултета Универзитета у Нишу.

Школарина

Висина школарине за студијске програме Машинског факултета у Нишу за школску 2022/2023. годину

Студенти држављани републике Србије
Основне академске студије Машинско инжењерство 45.000,00 дин
Инжењерски менаџмент 60.000,00 дин
Мастер академске студије Машинско инжењерство 45.000,00 дин
Производно-информационе технологије 45.000,00 дин
Саобраћајно машинство, транспорт и логистика 45.000,00 дин
Мехатроника и управљање 45.000,00 дин
Машинске конструкције, развој и инжењеринг 45.000,00 дин
Термотехника, термоенергетика и процесна техника 45.000,00 дин
Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика 45.000,00 дин
Инжењерски менаџмент 60.000,00 дин
Докторске студије 105.000,00 дин

  

Студенти страни држављани
Основне академске студије 2.000
Мастер академске студије 2.000 €
Докторске академске студије 2.200 €

 

Шкoлaрина oбухвaтa нaкнaду зa рeдoвнe услугe кoјe Фaкултeт пружa студeнту у oквиру oствaривaњa студијскoг прoгрaмa. Рeдoвнe услугe утврђују се општим актом Универзитета.

Студенти могу да плате школарину у једнократном износу, приликом уписа, или у највише 8 (осам) једнаких месечних рата.

Цене школарине приказане у EUR наплаћиваће се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. 

Упис у прву годину студија шк. 2024/25. год.

Машинско инжењерство - вредновање државне матуре

Инжењерски менаџмент - вредновање државне матуре

 

Упис у прву годину студија шк. 2023/24. год.

На овој страници можете видети све релевантне информације које су везане за упис на Машински факултет у Нишу.

У менију лево одаберите ниво студија за који сте заинтересовани.

Добродошли.

  

Ако желите

 • Знање и вештине за будућност
 • Међународно признату диплому
 • Самостално креирање студија према личном интересовању
 • Једносеместралне предмете
 • Могућност коришћења најсавременијих програмских пакета
 • Савремено опремљене лабораторије
 • Наставу у рачунарским учионицама
 • Стручне екскурзије, посете предузећима и институтима и сајмовима
 • Учешће на научним и стручним скуповима и конференцијама
 • Праксу и усавршавање на европским и светским универзитетима
 • Студентске пројекте и стипендије
 • Садржајне ваннаставне активности
 • Неограничен приступ интернету
 • Личну електронску адресу на факултетском домену
 • Приступ електронским библиотекама
 • Помоћ у запошљавању
 • Подршку у сталном усавршавању

Упишите један од студијских програма Машинског факултета Универзитета у Нишу!

Суочите се са технолошким изазовима на правом месту!