Правилник о финансирању трошкова истраживања на пројекту "Истрaживaњe и рaзвoj мaшинских систeмa нoвe гeнeрaциje у функциjи тeхнoлoшкoг рaзвoja Србиje" Машинског факултета у Нишу. Објављен: 24.12.2018. године. Ступио на снагу: 1.1.2019. године

pdfPravilnik_o_finansiranju_troškova_istraživanja_MFN.pdf584.16 KB