Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника и сарадника ван радног односа и условима за стицање звања сарадника Машинског факултета у Нишу. Објављен: 28.12.2018. године. Ступио на снагу: 5.1.2019. године

pdf1_Pravilnik_o_postupku_izbora_saradnika_MFN_23112018.pdf2.46 MB