Правилник о начину и поступку утврђивања предлога за продужење радног односа наставника Машинског факултета у Нишу који је испунио услове за пензију. Објављен: 27. фебруара 2019. године. Ступио на снагу: 07. марта 2019. године

pdfPravilnik_o_načinu_i_postupku_produženja_rada_MFN_11012019.pdf3.15 MB