Извештај Комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Теоријска и примењена механика флуида. Објављено: 18.7.2019. године

 

pdfИзвештај комисије - Саша Милановић