Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Теоријска и примењена механика флуида. Објављено: 23.7.2019. године

 

pdfИзвештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Теоријска и примењена механика флуида