Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Термотехника, термоенергетика и процесна техника. Објављено: 1.10.2019. године

 

pdfИзвештај Комисије