Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент са докторатом, ужа научна област Термотехника, термоенергетика и процесна техника

 

pdfТекст конкурса