Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Машинске конструкције. Објављено: 11.02.2020. године

 

pdfИзвештај Комисије