Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Производни системи и технологије. Објављено 07.07.2020.

pdfIzvestaj_Komisije_Milos_Madic-7-7-2020.pdf