Извештај комисије за писање извештаја за избор два наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Термотехника, термоенергетика и процесна техника. Објављено 09.07.2020. године.

pdfPotpisani_izvestaj-Lakovic-Mitrovic.pdf