Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Математика и информатика. Објављено 10.07.2020.

pdfMartin_Izvestaj_docent.pdf