Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор у звање научни сарадник. Објављено 15.07.2020. године.

pdfIzveštaj_komisije_Marko_Kovandžić.pdf