Извештај комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Термотехника, термоенергетика и процесна техника. Објављено 27.07.2020. године.

pdfIzvestaj_komisije_asistent_sa_doktoratom.pdf