Извештај Комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Мехатроника. Објављено 12.08.2020. године.

pdfIzvestajKomisijeMEHATRONIKA_ASIST_120820.pdf