Извештај комисије за писање извештаја за избор за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Транспортна техника и логистика. Објављено 29.9.2022. године .

 

   

pdfИзвештај за избор у звање