Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање редовни професор или ванредни професор за ужу научну област Производни системи и технологије. Објављено 30.9.2022. године

 

   

pdfИзвештај Комисије