Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање ванредни или редовни професор, ужа научна област Термотехника, термоенергетика и процесна техника

pdfKonkurs_Poslovi_120619-1_Termo.pdf247.38 KB