Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање доцент, ужа научна област Транспортна техника и логистика (08-2019)

pdfКонкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање доцент, ужа научна област Транспортна техника и логистика